Afecta la nova normativa GDPR a l'enviament de comunicacions de la meva empresa a les meves llistes d'emails?

No podem confirmar amb un SI rotund, si la seva empresa està afectada i haurà de prendre mesures per continuar l'enviament de les seves comunicacions, ja siguin per email tipus butlletins o newsletters, notificacions PUSH, SMS, cridades, …

Per valorar si està afectat i ha de prendre mesures d'adaptació a la nova normativa, haurà de revisar, si pot demostrar i té registrat, que tots els seus usuaris o subscriptors (emails, nº telèfons, dispositius, APPs, …) li han donat una confirmació explícita (dia, IP, hora, …) autoritzant-li que desitja rebre aquestes comunicacions.

Per tant, haurà de revisar prèviament si disposa d'aquesta autorització/acceptació explícita de cada usuari o subscriptor i pot demostrar, en cas de denúncia, el moment que va rebre està autorització.

NOTA: aquestes recomanacions, així com els textos, han de confirmar-les amb l'empresa responsable o assessoria contractada per la seva empresa, per a la gestió de les normatives, lleis i regulacions sobre la protecció de dades (LOPD o GDPR).
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp
We use our own and third-party cookies to improve our services and technical reasons, to improve your browsing experience, to store your preferences and, optionally, to show you advertising related to your preferences by analyzing your browsing habits. We have included some configuration options that allow you to tell us exactly which cookies you prefer and which you don't. Press ACCEPT to consent to all cookies. Press CONFIGURATION to decide the options you prefer. To obtain more information about our cookies, access our Cookies Policy here: More information
Accept Decline Settings