39,95€/MES + IVA
¡-50% *CLIENTES EBASNET!
¡A partir del 2 año!

Necessites gestionar les denúncies?

A Ebasnet us oferim Ebasnet Whistleblowing, el nostre propi mòdul que us permet crear i gestionar denúncies de manera fàcil i eficient.
 

Què és Whistleblowing?

Whistleblowing és el nou mòdul d'Ebasnet de Canal de Denúncies. Segons la Llei 2/2023, les empreses, que compten amb un equip de 50 o més persones o aquelles que es financen en part o íntegrament amb fons públics, estan obligades a disposar d'un canal de denúncies propi a través del qual les persones que formen part de l'equip de l'empresa, proveïdores o clientes puguin realitzar una denúncia relacionada amb l'empresa o consultar l'estat de les denúncies presentades.
 

Com funciona el Canal de Denúncies?

Ebasnet simplifica la integració d'aquest nou mòdul a la teva pàgina web perquè puguis tenir accés a un Canal de Denúncies eficient i pràctic que compleixi la legalitat.

Podreu establir els tipus de denúncies, afegir o modificar-los. El nostre mòdul és totalment personalitzable i estem sempre constantment actualitzant-lo.

El denunciant introduirà les seves dades si ho desitja però també podrà fer la denúncia de forma anònima. Després haurà d'escollir el tipus de denúncia que vol realitzar al formulari que proporciona el mòdul. D'altra banda, el denunciant podrà consultar les denúncies que hagi fet prèviament.
A més a més, aquest mòdul ofereix un panell on les persones administradores podran gestionar les denúncies rebudes.
 
VULL EL MÒDUL!
Tipus de denúncies / comunicacions

Quin tipus de denúncies / comunicacions gestiona WhistleBlowing? (per defecte)

1 Pràctiques anticompetitives
2 Atacs a la intimitat o l'ús d'informació privilegiada o confidencial
3 Conductes relatives a potencial frau
4 Corrupció i pagaments indeguts
5 Medi ambient
6 Seguretat i salut públiques
7 Conflictes d'interès
8 Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
9 Activitats polítiques i donacions
10 Relacions amb clients o proveïdors
11 Respecte als drets humans
12 Assetjament laboral, sexual o actes discriminatoris
13 Altres
Si us plau, especifiqueu a continuació si voleu afegir, modificar o eliminar algun dels tipus de denúncia de la llista anterior:
Especifiqueu les persones administradores.
Seguint la pauta que us proporcionem, introduïu les dades de cada persona administradora responsable del canal.
Nom i Cognoms, DNI, Email, Mòbil, Tipus de denuncia que gestiona (comproveu la llista de dalt)
Exemple: Eduardo Fernandez Planas, 123456789A, eduardo@domini-empresa.com, 973973973, 2,4,5
Nom i Cognoms, DNI, Email, Mòbil, Tipus de denúncies que gestiona

Punts importants si disposa d'un Canal de Denúncies - Oficina Antifrau de Catalunya

 
Preguntes Més Freqüents sobre la Llei  2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

https://www.antifrau.cat/ca/preguntes-mes-frequents-llei-2-2023
Obligacions que haurà de complir una vegada entri en vigor la nova Llei que obliga a disposar d'un Canal de Denúncies

https://www.antifrau.cat/ca/quines-obligacions-origina-entrada-vigor-llei-2-2023
Informis de qui i com nomenar les persones responsables per a que puguin gestionar un canal denúncies.

https://www.antifrau.cat/ca/qui-ha-nomenar-persona-responsable-sistema-intern-informacio
L'01-12-2023 va entrar en vigor l'obligatorietat per a empreses de 50 persones o més que disposin d'un canal denúncies intern que permeti fer denúncies de forma anònima o no.
Les sancions per no disposar aquest canal o que aquest no sigui anònim poden assolir des dels 100.001€ fins a 1.000.000€.
Més informació sobre les respectives sancions i infraccions al B.O.E:

BOE Artículo 65. Sanciones
BOE Artículo 63. Infracciones
És molt important i obligatori notificar el nomenament i el cessament dels responsables del Canal Denúncies de la seva empresa o entitat a l'Oficina Antifrau.
A continuació trobarà els diferents passos a seguir i formularis corresponents per tal de dur a terme l'esmentado notificació a l'Oficina Antifrau de Catalunya.

https://www.antifrau.cat/ca/com-s-ha-notificar-oficina-antifrau-nomenament-cessament-persona-es-responsable-s-sistema-intern-informacio